Hippotriade voor leren, gedrag en motoriek

Sinds 2003 heeft Patricia van Boheemen in Driebergen een praktijk voor ontwikkelingsbevordering waar zowel kinderen als. (jong) volwassenen welkom zijn. Speciale expertise is opgedaan in het werken met mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

"De bandbreedte en het potentieel van de invloed van paarden heeft mij van het begin af aan gefascineerd. De mogelijkheden voor een passend aanbod zijn zeer breed en qua effectiviteit ben ik keer op keer geroerd.. Het gaat om het stimuleren van ontwikkeling en om het ontplooÍen van talenten".

De basis van de interventies wordt gevormd door het bewegings- en het contactaanbod van het paard maar ook zonder de paarden kan een ontwikkelingsaanbod worden gedaan, hierbij vormen sport- en spelacitiviteiten de basis. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van oefeningen uit de Toegepaste Kinesiologie - Brain-Gym en uit Movement, Brain and Learning. 

Zie bij "overige activiteiten - programma" voor het speciale 50 plus en kinderprogramma.

Begeleiding of training, leefstijlcoaching of therapie, met of zonder de hulp van het paard wordt ondersteuning geboden aan mensen met een ontwikkelingsvraag, een leer-, ontwikkelings- en/ of  gedragsstoornis of -achterstand (zie artikel in Balans).

Hippotriade is gevestigd op het sfeervolle landgoed "De Lindenhorst" in Driebergen. De rustgevende maar vooral eenvoudige en prikkelarme omgeving oefent een weldadige invloed uit en biedt volop ontwikkelingskansen.

Hippotriade is lid van het DKThR en is werkzaam volgens de methodieken van het DKThR.

Rondom het thema orthopedagogisch werken met paarden  wordt Patricia regelmatig uitgenodigd als gastdocent of als spreker  om het door haar ontwikkelde Hippotriadische model toe te lichten. Een model waarin de samenhang van werkzame factoren m.b.t. het inzetten van paarden wordt getoond.

 

 

 

Hippotriade
Praktijkadres: Hoofdstraat 260
3972 LL  Driebergen
Telefoon:  06-20077964        

                  0343-531033          

Logo DKThP Deusches Kuratorium für Therapeutisches Reiten